2017

Årsavgift 100 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

SPONSORER

Musik & berättarkafé, söndagen den 26 november

Visor, skillingtryck, skrönor och andra historier…

… Ett fåtal berättare/åhörare sökte sig till "stugan" för att kura skymning denna söndagseftermiddag. Visor blandades med skrönor från när och fjärran.

En i "sanning"  trevlig och rogivande stund i slutet av november, just när dagen går över i afton.Musikkafé, söndagen den 15 oktober

Durspel och Kontrabasharpa…

… Roine Andersson och Anders Nordfors, även kallad ”Mr. Kontrabas-harpa” i musikerkretsar, gästade oss denna höst-dag i mitten av oktober.

Roine, den lite mer allvaramme av de två trakterar oftast det kromatiska dragspelet men det händer ganska ofta att han tar med ett par durspel och besöker Anders där de båda övar flitigt. Anders å sin sida, kanske mest känd för sin vurm för de äldre silver- och kontrabasharporna, tar sig allt oftare ton med durspelet.

Det var med förväntan, 25-talet åhörare nu samlats för att lyssna till de båda durspelsvirituoserna från Österby. När herrarna Anderson & Nordfors fyllle stugan med musik och berättelser om durspel, låtar och spelmän kunde nog ingen av åhörarna klaga över förspilld tid, denna söndagseftermiddag. .

Berättarkafé, söndagen den 24 september

”Nu ska ni få se på andra bullar”…

Ulf Lindberg, Lövstabruks egen bagare, berättade om den bageriverksamhet, hans farfars far Adolf etablerade  i Spjutbo under 1890-talet. Under 1940-talet expanderade bageriet och man började leverera till en större kundkrets. under 1980-talet ombildades företaget till "Lövstabagarn AB". Verksamheten har numer lagts på is, men det mesta av utrustningen finns kvar. Ännu finns idéer kvar att utveckla..., avslutar Ulf.

Ett tjugotal besökare, både nya och gamla Lövstabor och nån enstaka annorstädes lyssnade till Ulfs guidning genom bageribranchen från förr till nu samt fick några tips om surdegsprodukternas sunda inverkan på vår lekamen.

Rollspel och Folkmusik, tisdagen den  8 august

till MaryAnn Olarsbo och Allan Lundvalls minne.

Lövstabygdens Spelmän under ledning av Gert Ove Hallberg, inledde tisdagseftermiddagen och bjöd ett 90-tal åhörare på den genuina folkmusik som var typisk för Lövstabruk med låtar som Iskällarbacken, de Geers-polskan och Polkett från Lövstabruk. Även modernare tongångar av t.ex. Carl Jularbo, vilken var en flitig gäst här i Lövstabruk under 1930- och 40-talen.

Detta bidrog till den trollska stämning som sedan rådde när brukets kvinnfolk runt kaffebordet i Smedsbostaden skickligt förpassade nutida händelser och företeelser till inledningen av förra århundradet, klädda i tidstypiska kläder. Mot slutet av föreställningen bjöd Kvinnfolket på ett gammalt skillingtryck, "Herrarna i hagen" samt en fantastiskt vacker visa framförd av Kvinnfolkets yngsta medlem Linnéa som just kommit in efter att ha tagit in korna frånboställesmarken. Hon fick stående ovationer.

Efter föreställningen serverades  kaffe med dopp och publiken, som till stor bestod av gamla och nya lövstabor samt några annorstädes, gavs tillfälle till samkväm.   Hemvändardagen söndagen den 6 augusti.

För fjortonde gången arrangerade vi Hemvändardagen. Årets upplaga blev något glest besökt, men vår ordförande, Barbro Nyberg kunde ändå ringa in till samling i Skolans (f.d.) gymnastiksal där fem av eleverna från årskull 1953 till 56 mötte upp. Det blev som vanligt ett kärt återseende, speciellt för en del av dem som inte träffats på väldigt många år. Ett tiotal äldre lövstabor anslöt också  till den här dagen som ju är speciellt riktad till dem.

Stämningen var hög vid kaffebordet där många minnen grävdes fram från barn och ungdomstiden här i Lövstabruk.

Efter dryga timmen med kaffe, smörgås, bulle och nostalgisk samvaro var det dags att visa Falkenström-filmen "Tre dagar i Lövsta" från 1941. Filmen har numera blivit lika självklar som "Kalle Anka" på julafton. Årets upplaga har kompletterats med ett avsnitt om och med nyckel-harpspelmannen Algot Karlsson från Hålldammen där han bland annat spelar "en vals som han hittat på själv" samt en sekvens där han i Hålldammen spelar tillsammans med tre andra spelmän från bygden.

För första gången lyckades vi få tekniken att fungera klander-fritt! Vid föregående Hemvändardag saknades ljudet - så vi fick blixtinkalla Christina Norling - som guidade oss genom filmen.

Efter filmen avslutades den här speciella dagen med besök i Skytts Snickeriverkstad samt i Smedsbostaden.

Lövstadagarna 8 - 9 juli.

För första gången provade vi, tillsammans med de övriga aktörerna, på att arrangera den tidigare Lövstadagen under 2 dagar. Det var framför allt barnens dagar i år. Förutom Barnens Bruk kunde de roa sig med att åka traktor och vagn, ta sig en ridtur på ponnyhästar, promenera på övre dammen, vilket gjordes möjligt med en luftfylld plastboll. De kunde också besöka Skytts Snickeri-verkstad och och för en stund leka snickarmästare. I Smeds-bostaden fick de reda på hur gammelmormor hade det när hon var barn.

Under söndagen kom Pettson och Findus på besök. De sågs stryka omkring på den gamla idrottsplanen ovanför magasinen där både barn och vuxna roades kungligt av de välkända figurerna..

Eftersom det var första gången Lövstadagen blev Lövstadagarna, var det kanske naturligt att det inte var så många besökare på lördagen men desto fler på södagen, som också erbjöd ett bättre väder.

Berättarcafé, söndagen den 21 maj,

Christer Wesström spelar och berättar.

Berättarcaféet, söndagen den 23 mars

Med fotograf Per Lidvall som visade bilder och berättade om sina världsomfattande fotoresor, samlade ett 40-tal intresserade besökare som hänfört betraktade och lyssnade till Pers spännande berättelser. En söndagseftermiddag med mersmak!

Årsmötet... den 19 mars

...som, trots felannonsering, samlade ett tjugotal medlemmar. till de sedvanliga årmötesförhandlingarna.  Lövstabygdens Spelmän under ledning av Gert Ove Hallberg stod för underhållningen. Till kaffet serveras den numera traditionella "Lasse-tårtan".

Musikkafé den 12 mars

samlade ett antal besökare vilka fick lyssna till Lövstabygdens Spelmän som trakterade på fiol, dragspel och nyckelharpa i Smedsbostaden.