Har Hänt

Årsavgift 100 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

SPONSORER

Lövstabruks Herrgård i vinterskrud

God fortsättning på det nya året 2019!

Ett år som redan gått till historien som det år då Alfrida tog oss med storm redan andra dagen efter nyår.

Ett år som inleddes med att Sverige inte lyckats utse någon regering.

I Leufsta Bygderåd ser vi ändå optimistiskt på det år som nu stundar. I Smedsbostaden/Skolan fortsätter vi med Musik & Berättarkaféer.

Till den 24 februari har vi bjudit in Louis de Geer som bland annat kommer att berätta om de sista åren som ägare av Lövstabruk. Det planeras också för ett Musikkafé i april.

Den 17 mars kl 14 håller Lövsta Bygderåd  traditionsenligt årsmöte i Smedsbostaden.

Under sommaren kommer vi att uppmärksamma 300-årsminnet av Rysshärjningarna genom en utställning i Arkivet.