Lövstabygden

Uppdaterad 2017-09-11

LövstaBygden


Här kommer det att göras ett försök med att publicera Lövstabygden som e-tidning. Givetvis ska detta endast vara en förmån som medlemmar har åtkomst till.Lövsta Bygderåd

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934


E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se


Årsavgift 100 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

webbhotell: one.com