Om oss

Kontaktsidan - om föreningen och oss som blivit valda att vårda vår hembygd

Uppdaterad 2019-03-18

Årsavgift 100 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

SPONSORER

ordförande

Lars Olof Krohn

0294-310 73

070-216 24 65

lasse.krohn@leufstabygd.se

vice ordf

Ingemar Nilsson


nilssoningemare@gmail.com

adj sekr

Helena Eriksson Wiik


 

kassör

Claes Rudberg

070-749 13 23

claes.rudberg@ownit.nu

ledamot

Lars-Gösta Hellberg

0294-101 90

070-355 79 54

blghellberg@yahoo.se

ledamot

Barbro Nyberg

070-676 59 94

gamlabrukshandeln@gmail.com

ledamot

  Ann Sofie Lindberg


  fialindberg59@gmail.com

  ledamot

  Kikki Nordin


  nordin.kikki@gmail.com

  suppl.

  Gabor Harrer


  gaborharrer@gmail.com

  suppl.

  Gertrud Andersson

  073-338 46 33

  gertruda76@gmail.com

  suppl.

  Ann-Kristne Svärd

  070-534 20 52

  aksvard@yahoo.se

  suppl.

  Lillemor Lindgren

  076-102 70 64

  lillemor.lindgren55@gmail.com

  suppl.

Göran Nilsson


bjorn46@gmail.com

  suppl.

VakantRevisorer:


Ulf Lindberg (ordinarie)

Anders Mårtensson (ordarie)

Björn Skeppsröm (Suppleant)

Lars Nyström (Suppleant)

Redaktion för LövstaBygden


Lars Olof Krohn (Ansvarig utgivare)

Barbro Nyberg

Nils Patric Larshamre

Lars Gösta Hellberg

Helena Wiik Eriksson

Ingemar Nilsson

Gruppledare - övriga verksamheter:


Kultur: Pontus Eriksson

Folkmusik: Lillemor Lindgren

Naturgrupp: Gert Ove Hallberg

Smedsbostad: Gertrud Andersson

Skyttverkstaden: Nils Patric Larshamre

Valberedning


Vakant

Gert-Ove Hallberg

Arkivgrupp:


Lars-Gösta Hellberg (sammankallande)

Inger Ljung (anställd)

Helena Eriksson-Wik (anställd)

Claes Rudberg

Lars Olof Krohn

Ingmar Fröjd

Göran Rydén

Erik Broström

Lövsta Bygderåd


är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund sedan 1988. Föreningen verkar i Lövstabruk och bygden närmast däromkring. Lövstabruk ligger i Tierps kommun. Lövsta Bygderåds uppgift är att värna om lövstabygdens kultur- och naturhistoriska miljö och att föra detta kulturarv vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att samla kunskap om och dokumentera föremål och handlingar som berör utvecklingen från forntid till nutid och att bevara denna kunskap för framtiden.

Med Leufsta Bruksarkiv, som Bygderådet ansvarar för, vill föreningen främja lokalhistorisk forskning, dels genom att göra arkiven tillgängliga i en miljö med anknytning till materialet, dels genom att hjälpa forskare med de kunskaper som föreningens medlemmar har.

Styrelse