Om oss

Kontaktsidan - om föreningen och oss som blivit valda att vårda vår hembygd

Uppdaterad 2018-04-01

ordförande

Lars Olof Krohn

0294-310 73

070-216 24 65

lasse.krohn@leufstabygd.se

vice ordf

Ingemar Nilsson

 

nilssoningemare@gmail.com

sekreterare

Helena Eriksson Wiik

 

kassör

Claes Rudberg

070-749 13 23

claes.rudberg@ownit.nu

ledamot

Lars-Gösta Hellberg

0294-101 90

070-355 79 54

blghellberg@yahoo.se

ledamot

Barbro Nyberg

070-676 59 94

gamlabrukshandeln@gmail.com

ledamot

Nils Patric Larshamre

0294-310 40

070-612 85 54

nilspatric@larshamre.com

ledamot

Vakant

 

suppl.

Barbro Holmstedt

0294-311 55

 

suppl.

Gertrud Andersson

073-338 46 33

gertruda76@gmail.com

suppl.

Ann-Kristne Svärd

070-534 20 52

aksvard@yahoo.se

suppl.

Lillemor Lindgren

076-102 70 64

lillemor.lindgren55@gmail.com

suppl.

Astrid Boström

076-804 72 82

 

suppl.

Vakant

 

 

Revisorer:

 

Ulf Lindberg (ordinarie)

Anders Mårtensson (ordarie)

Björn Skeppsröm (Suppleant)

Redaktion för LövstaBygden

 

Lars Olof Krohn (Ansvarig utgivare)

Barbro Nyberg

Nils Patric Larshamre

Lars Gösta Hellberg

Helena Wiik Eriksson

Ingemar Nilsson

Gruppledare - övriga verksamheter:

 

Kultur: Vakant

Folkmusik: Lillemor Lindgren

Naturgrupp: Gert Ove Hallberg

Smedsbostad: Gertrud Andersson

Skyttverkstaden: Nils Patric Larshamre

Valberedning

 

Vakant

Gert-Ove Hallberg

Arkivgrupp:

 

Lars-Gösta Hellberg (sammankallande)

Inger Ljung (anställd)

Claes Rudberg

Lars Olof Krohn

Ingmar Fröjd

Göran Rydén

Erik Broström

Lövsta Bygderåd

 

är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund sedan 1988. Föreningen verkar i Lövstabruk och bygden närmast däromkring. Lövstabruk ligger i Tierps kommun. Lövsta Bygderåds uppgift är att värna om lövstabygdens kultur- och naturhistoriska miljö och att föra detta kulturarv vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att samla kunskap om och dokumentera föremål och handlingar som berör utvecklingen från forntid till nutid och att bevara denna kunskap för framtiden.

Med Leufsta Bruksarkiv, som Bygderådet ansvarar för, vill föreningen främja lokalhistorisk forskning, dels genom att göra arkiven tillgängliga i en miljö med anknytning till materialet, dels genom att hjälpa forskare med de kunskaper som föreningens medlemmar har.

Styrelse

 

Lövsta Bygderåd

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

 

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se

 

Årsavgift 100 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

webbhotell: one.com