2011

Föreningens adress

Lövsta Bygderåd

(Smedsbostaden)

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

Föreningens pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

E-post: info@leufstabruksarkiv

Hemsida: leufstabygden.se

 

Årsavgift 100 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.