Verksamhet

Smedsbostaden

Bygderådet hyr en bostad på Stora gatan. Den har kvar originalplanlösningen från 1720-talet, då bruket byggdes upp efter den stora ryssbranden 1719. Bostaden har iordningställts för att så tidstroget som möjligt motsvara en bostad vid 1900-talets början. Syftet är att visa smedsfamiljernas bostadsmiljö och hur deras sociala liv kunde te sig under järnbrukstiden. Även trädgård, vedbod, källare och fähus visas för besökare. Smedsbostaden används också som träffpunkt för studiecirklar, dokumentationsarbeten och musik- och berättarkvällar. Där visas även historiska kvinnospel för grupper året om.


Lövsta Bygderåd

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934


E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se


Årsavgift 100 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

webbhotell: one.com