Bandsåg
Bandsåg
Långhålsborr
Långhålsborr
Planhyvel
Planhyvel
Detalj av hyvelbänk
Detalj av hyvelbänk
Tvingar
Tvingar
Limknäktar
Limknäktar
 Fanerpress
Fanerpress
Snedtyg för att gänga
Snedtyg för att gänga

Årsavgift 100 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

SPONSORER