Har Hänt

SPONSORER

Foto: A M Andersson 21 05 04

Skylt vid skolgrunden

Informationsskylten vid gamla skolgrunden är nu uppsatt. 

I slutet på 1800-talet bodde ca 1300 personer i Lövstabruk. Skoleleverna blev allt fler och en ny skola ansågs behövas. Brukspatron Carl de Geer gav då arkitekten Isak gustaf Clason

i uppdrag att ta fram ritningar till den nya skolan. Den skulle utformas efter Nordiska Muséet i Stockholm, som är en av
Clasons mest kända byggnader.

Skolbygget ingick i planerna på hela brukets ombyggnad under 1890-talet. Dock fick bruket allt svårare att klara de moderna tiderna och någon ny skola blev aldrig uppförd. Vad som finns

kvar är denna imponerande stengrund. Skolgrundens mittparti ligger i direkt linje med herrgårdens entré.

Mer info: www.leufstaarkivet.se

Äntligen!!

Tisdagen den 20 april, träffades några av
Kvinnfolken under äppelträdet i Smedsträdgården

och fikade tillsammans. Trevlig samvaro i strålande

vårväder innan vi fick aprilsnö igen.

Foto: A M Andersson 21 04 20

        Påsköppet i Smedsbostaden  
 Gertrud hade öppet för besökare i Stugan som   planerat på Långfredagen och Påskdagen
 kl 13.00-16.00. Några besökare kom.

Årsavgift 200 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934