Höst 2021

Foto: A M Andersson 2021

DSC05472. Norra Porten.sm
DSC05284. Norra Porten.sm
DSC05474.rastplats.sm
DSC05580.bokar.sm
DSC05342.dahlia.sm
DSC05481.bokar.sm
DSC05577.kastanj.sm
DSC05575.orang.sm
DSC05578.klockst.sm
DSC05519.aster.sm
DSC05385.lönn.sm
DSC05508.damm.sm
DSC05382.tidlösa.sm
DSC05448. 211009.södra porten.sm
DSC05587.bok.sm
DSC05696.text.sm
DSC05699.text.sm
DSC05712.text.sm
DSC05705.text.sm

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

SPONSORER

Årsavgift 200 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.