Bildarkiv

Några bilder från Lövstabruk 2019

Foto: A M Andersson

Ett litet axplock från Helenas fina

bildsamling från Lövstabruk
 Foto: Helena Eriksson Wiik                  VISA

Årsavgift 100 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

SPONSORER