Bildarkiv

Foto: AM Andersson

Maj promenad i Herrgårdsparken

med växlande väder!

Foto: AM Andersson

Höstbilder från Lövstabruk

Foto: A M Andersson

Foto: AM Andersson  20 10 30                          

Bilder från Herrgårdsparken

i april 2020                       


Foto: AM Andersson

Sensommar i Lövstabruk

Foto: AM Andersson

Barbro har rensat och pysslat kring Smedsstugan hela sommaren! Tack Barbro!

Ett litet axplock från Helenas fina

bildsamling från Lövstabruk
 Foto: Helena Eriksson Wiik                  VISA

 Bilder från Lövstabruk 2019

Foto: A M Andersson

Årsavgift 200 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

SPONSORER