Har Hänt

"Har hänt sidan" har dessvärre blivit en sida med sådant som inte hänt på grund av Coronaviruset!

Årsmötet inställdes enligt rekommendation från Hembygdsförbundet.

Nytt datum meddelas senare!

         ÅRSMÖTE

Söndag den 22 mars kl 14.00 är det
dags 
för Bygderådets 32:a årsmöte.

Evas besök hos oss blev inställt på grund av sjukdom.

Vi ser fram emot att få träffa henne vid ett senare tillfälle!

Årsavgift 100 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

SPONSORER