Helenas bilder
Lövstabrukspelargon
Lövstabrukspelargon
Vy mot herrgården
Vy mot herrgården
Herrgårdsparken Lövstabruk
Herrgårdsparken Lövstabruk
Stubbe i  Lövsta
Stubbe i Lövsta
Järnstaket med löv
Järnstaket med löv
Grusgång i Lövsta
Grusgång i Lövsta
Tryckarstenen i blekhagen bakom Orangeriet, motvikt till hammaren
Tryckarstenen i blekhagen bakom Orangeriet, motvikt till hammaren
Gästflygeln gångstråk
Gästflygeln gångstråk
Stall 1758
Stall 1758
Handtag kyrka
Handtag kyrka
Kyrkofönster
Kyrkofönster
Handtag på kyrkodörr
Handtag på kyrkodörr
Arkivet och kyrkan vinter
Arkivet och kyrkan vinter
Herrgården i vinterskrud
Herrgården i vinterskrud

Årsavgift 200 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

SPONSORER