Vårbilder
Blåsippor
Blåsippor
Sälg
Sälg
Vårlök och Scilla
Vårlök och Scilla
Vårlök
Vårlök
Vårlök och Scilla
Vårlök och Scilla
Ishyacint och Vårstjärnor
Ishyacint och Vårstjärnor
Vitsippor
Vitsippor
Vitsippor
Vitsippor
Spången
Spången
Mälteriet
Mälteriet
Påskliljor
Påskliljor
Dammen
Dammen
Spegling
Spegling
Pestskråp och Ramslök
Pestskråp och Ramslök
Herrgården
Herrgården
Påsklilja
Påsklilja
Kyrka, Kockstapel och ett hav av Vårlök
Kyrka, Kockstapel och ett hav av Vårlök

Årsavgift 200 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

SPONSORER