På gång

Smedsbostaden

Stora gatan 45, Lövstabruk

Smedsbostaden i sommarskrud
Foto: A.M. Andersson 19.05.07


Kvinnfolken träffas en gång i månaden tills vidare!
Första tisdagen, jämn vecka.

Då dricker vi kaffe. Har du vägarna förbi är du välkomen in!

Är du intresserad av att besöka oss för en visning så öppnar vi gärna. Grupper tar vi emot hela året. Då kan man få ett historiskt kvinnospel och kaffe med hembakt kaffebröd eller upplandskubb (som vi kokat på spisen i Smedsbostaden) På den kan du få färskost som är Hållnässpecialité. Mer information och beställning
tfn 0733-38 46 33 (Gertrud)

Marsmorgon i Lövstabruk

Foto: AM Andersson 20 03 06

Smedsbostaden 

Du är välkommen att hyra Smedsstugan om platsen inte

räcker till hemma, när du vill samla dina vänner.

Det finns utrymme för max 30 personer sittande vid bord.

Hyran 500 kr per tillfälle.

Kontakta Gertrud för mer information 073 338 46 33

Nya styrelsemedlemmar,
nya medarbetare!

Styrelsearbetet i Lövsta Bygderåd behöver förnyas och förstärkas. Vi välkomnar därför gärna nya styrelse-medlemmar som kan delta i våra möten och vara med
och driva arbetet med Smedsbostaden, Skyttverkstan, kulturstigarna och våra övriga aktiviteter. Är du intresserad hör av dig till Gert-Ove Hallberg: 076-102 04 74.


Utöver styrelsearbetet behöver vi också personer som kan hjälpa till i den övriga verksamheten: ta emot besökare i Smedsbostaden, guida i Skyttverkstan, vara med och röja våra kulturstigar (Industristigen och Naturstigen), medverka

i redaktionen för vår tidning Lövsta Bygden, med mera.
Alla är välkomna! Är du intresserad, hör av dig till
Ingemar Nilsson:nilssoningemare@gmail.com

  OBS!   Efter 15 december 2022 är det inte längre möjligt för besökare att komma till Arkivet.


   Leufsta Bruksarkiv


Vid Bygderådets extra styrelsemöte den 30 oktober togs definitivt beslut om nedstängning av Leufsta Bruksarkiv.

Bygderådet har inte resurser att klara av de höga driftskostnaderna för lokalerna, främst de höga elkostnaderna för uppvärmning.

Detta innebär att verksamheten stängs ner kring årsskiftet 2022-23 och allt arkivmaterial som ägs
av Bygderådet flyttas till Landsarkivet i Uppsala.

I Bruksarkivet förvaltas bland annat material från många av de gamla norduppländska järnbruken.

 

Bruksarkivet skänktes till Bygdegårdsföreningen

av Korsnäs år 2007 och har sedan dess varit

öppet för allmänheten.

                                          LÄS MER

Vattensystemet januari 2023

Foto: A.M. Andersson 23 01 16