Smedsbostaden

Smedsbostaden


Den sista smedsfamiljen som bodde i 45:an hette Sågström. Den bestod av Carl och Amalia samt 11 barn. Den äldsta Karl Gunnar var född 1895 och yngsta barnet Ingrid Sofia föddes 1915. Mor Amalia flyttade till Storhuset 1940 sedan hon blivit ensam. Carl dog 1938 och Amalia 1952.

De flesta av inventarierna i Smedsbostaden är skänkta, en del från Carl och Amalias barn/barnbarn. Den fina gungstolen i kammaren t ex hade Amalia fått i lysningspresent av dåvarande trädgårdsmästaren Olof Strindberg (bror till August Strindberg).

Sedan 1998 hyr Leufsta Bygderåd lägenheten av Tierpsbyggen och Kvinnfolken sköter om Smedsbostaden efter bästa förmåga.

Spelet, som Kvinnfolken framför, är baserat på kvinnor som fanns i, eller omkring, bruket runt sekelskiftet 1900.

Två andra intressanta kvinnor kan vi läsa om i dokumenten, som Helena på Arkivet tagit fram.
De är Lotten Holmgren och ”Madam” Skoglund båda verksamma på sjukstugan i Lövstabruk.

Text AM Andersson

Sommar vid Smedsbostaden

Vinter vid Smedsbostaden

Barnen Sågström

Foto: AM Andersson