Skyttverkstan

Gottfrid Skytts Snickeri


Snickarverkstäderna i Lövstabruk låg under 17- och 1800-talen öster om Risforsån, norr om Nedre kvarn där Barnens bruk idag är inrymt. Snickarsläkten Skytt arbetade där i flera generationer.

Från 1927-28 arrenderade Gottfrid Skytt (1895-1975) den verkstad som idag kallas Skyttverkstan. Gottfrid själv hade gått i lära hos en mästare Jespersson i Stockholm 1917-18 och gick samtidigt på aftonskola där möbelkonstruktionsritning var ett viktigt ämne. Han avlade gesällprov 1918 i form av ett jalusiskåp som mästaren Jespersson blev djupt imponerad av.

När Gottfrid återvände till Lövstabruk fortsatte han att arbeta i den gamla snickeriverkstan, men från 1927-28 startade han snickeriverkstaden där du kan se den idag. Han hade 8 st anställda och ofta också yngre pojkar som var anställda under kortare perioder.

Många möbler och möbelgrupper har lämnat verkstaden i Lövstabruk. De var tillverkade i skilda träslag som furu, björk, al, alm, mahogny och valnöt. Snickeriet fick en mängd privata beställningar, men tog även hand om baronens byggnader och byggnationer av hus och inredningar vid både Leufsta och Stora Wäsby. Carl Malmsten AB Möbler och inredningar var en stor kund och Gottfrid Skytt agerade ofta bollplank till Carl Malmsten. Gottfrid slutade som snickarmästare i början av 1970-talet.

Idag kan du se den genuina snickarverkstaden såsom den såg ut när den stängde på 1970-talet. Man stängde av maskinerna, låste dörren och allt lämnades kvar som det var.

Välkommen till Skyttverkstan där du kan uppleva en gammal genuin snickarverkstad med handverktyg och maskiner och se några alster av Gottfrids hand och kanske få ta del av några gamla berättelser från förr!

  

För info ring: Lars Nyström 073 84105 84
eller Nils Patric Larshamre 070 612 85 54  


Text: Helena Eriksson Wiik

Några interiörbilder från verkstaden.

Foto: Gabor Harrer

Foto: Helena Eriksson Wiik