2017

Musik & berättarkafé, söndagen den 26 november

Visor, skillingtryck, skrönor och andra historier…

… Ett fåtal berättare/åhörare sökte sig till "stugan" för att kura skymning denna söndagseftermiddag. Visor blandades med skrönor från när och fjärran.

En i "sanning"  trevlig och rogivande stund i slutet av november, just när dagen går över i afton.

Musikkafé, söndagen den 15 oktober

Durspel och Kontrabasharpa…

… Roine Andersson och Anders Nordfors, även kallad ”Mr. Kontrabas-harpa” i musikerkretsar, gästade oss denna höst-dag i mitten av oktober.

Roine, den lite mer allvaramme av de två trakterar oftast det kromatiska dragspelet men det händer ganska ofta att han tar med ett par durspel och besöker Anders där de båda övar flitigt. Anders å sin sida, kanske mest känd för sin vurm för de äldre silver- och kontrabasharporna, tar sig allt oftare ton med durspelet.

Det var med förväntan, 25-talet åhörare nu samlats för att lyssna till de båda durspelsvirituoserna från Österby. När herrarna Anderson & Nordfors fyllle stugan med musik och berättelser om durspel, låtar och spelmän kunde nog ingen av åhörarna klaga över förspilld tid, denna söndagseftermiddag

Berättarkafé, söndagen den 24 september

”Nu ska ni få se på andra bullar”…

Ulf Lindberg, Lövstabruks egen bagare, berättade om den bageriverksamhet, hans farfars far Adolf etablerade  i Spjutbo under 1890-talet. Under 1940-talet expanderade bageriet och man började leverera till en större kundkrets. under 1980-talet ombildades företaget till "Lövstabagarn AB". Verksamheten har numer lagts på is, men det mesta av utrustningen finns kvar. Ännu finns idéer kvar att utveckla..., avslutar Ulf.

Ett tjugotal besökare, både nya och gamla Lövstabor och nån enstaka annorstädes lyssnade till Ulfs guidning genom bageribranchen från förr till nu samt fick några tips om surdegsprodukternas sunda inverkan på vår lekamen.