Verksamhet

Smedsbostaden

Stora Gatan 45

Bygderådet hyr en bostad på Stora gatan. Den har kvar originalplanlösningen från 1720-talet, då bruket byggdes upp efter den stora ryssbranden 1719. Bostaden har iordningställts för att så tidstroget som möjligt motsvara en bostad vid 1900-talets början. Syftet är att visa smedsfamiljernas bostadsmiljö och hur deras sociala liv kunde te sig under järnbrukstiden. Även trädgård, vedbod, källare och fähus visas för besökare. Smedsbostaden används också som träffpunkt för studiecirklar, dokumentationsarbeten och musik- och berättarkvällar. Där visas även historiska kvinnospel för grupper året om.

Se mer...

OBS! Efter 15 december 2022 är det inte längre

möjligt för besökare att komma till Arkivet.

Leufsta Bruksarkiv

Stora Gatan 26 - 28

i Förvaltarbostaden (ingång på baksidan) för forskning och besök varje onsdag hela året mellan kl. 10 - 15, Andra tider efter överenskommelse, tfn 0294-310 34 eller e-post: info@leufstabruksarkiv.se

Lövstabruk på järnets tid heter en utställning i Bruksarkivets lokaler, producerad och bekostad av Upplandsmuseet.

För utförligare information kan du läsa mer här

Gottfrid Skytts Snickarverkstad

Lövsta Herrgård 25

En genuin snickarverkstad där maskiner, verktyg mm står lämnade som när verkstaden stängdes på 1970-talet. Vill du besöka verkstaden, ta kontakt med Leif Krohn 073 181 16 52 Skytts Snickarverkstad. Barnen får prova på att snickra och hyvla mm.

Läs mer...