Om oss

Lövsta Bygderåd


är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund sedan 1988. Föreningen verkar i Lövstabruk och bygden närmast däromkring. Lövstabruk ligger i Tierps kommun. Lövsta Bygderåds uppgift är att värna om lövstabygdens kultur- och naturhistoriska miljö och att föra detta kulturarv vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att samla kunskap om och dokumentera föremål och handlingar som berör utvecklingen från forntid till nutid och att bevara denna kunskap för framtiden.

Med Leufsta Bruksarkiv, som Bygderådet ansvarar för, vill föreningen främja lokalhistorisk forskning, dels genom att göra arkiven tillgängliga i en miljö med anknytning till materialet, dels genom att hjälpa forskare med de kunskaper som föreningens medlemmar har.

Styrelse (2021)

ordförande

Ingemar Nilsson

e-post se nedan

vice ordf

Lars Olof Krohnadj sekr

Helena Eriksson Wiik


kassör

Claes Rudberg

ledamot

Lars-Gösta Hellberg

ledamot

Lillemor Lindgren


ledamot

  Ann Sofie Lindberg


  ledamot

  Kikki Nordin


  suppl.

Göran Nilsson


  suppl.

  Gertrud Andersson

  suppl.

  Ann-Kristne Svärd

  suppl.

Gabor Harrer


  suppl.

Agneta Pettersson


suppl.

Inga-Lill Sundström

Revisorer:

Ulf Lindberg (ordinarie)

Anders Mårtensson (ordinarie)

Björn Skeppsröm (Suppleant)

Lars Nyström (Suppleant)

Redaktion-LövstaBygden

Ingemar Nilsson (Ansvarig utgivare)

Lars Olof Krohn

Lars Gösta Hellberg

Helena Wiik Eriksson

Anna Maria Andersson (ansv webbsida)

Valberedning

Gert-Ove Hallberg
Björn Olsson
Lars Nyström

Arkivgrupp:

Lars-Gösta Hellberg (sammankallande)

Inger Ljung (anställd)

Helena Eriksson-Wik (anställd)

Claes Rudberg

Lars Olof Krohn

Ingmar Fröjd

Göran Rydén

Erik Broström

Gruppledare - övriga verksamheter:

Kultur: Göran Nilsson

Folkmusik: Lillemor Lindgren

K-Miljö: Gert Ove Hallberg

Smedsbostad: Gertrud Andersson

Skyttverkstaden: Leif Krohn

Arkiv: Lars-Gösta Hellberg

Redaktion: Ingemar Nilsson