Om oss

Lövstabruks Hembygdsförening


är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund sedan 1988. Föreningen verkar i Lövstabruk och bygden närmast däromkring. Lövstabruk ligger i Tierps kommun. Lövsta Bygderåds uppgift är att värna om lövstabygdens kultur- och naturhistoriska miljö och att föra detta kulturarv vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att samla kunskap om och dokumentera föremål och handlingar som berör utvecklingen från forntid till nutid och att bevara denna kunskap för framtiden.


                    Styrelse (vald vid årsmöte 24 03 24)

ordförande

vakant

  sekreterare

Elisabeth Mårtensson  kassör

   Claes Rudberg

ledamot

   Anne-Sofie Lindberg

ledamot

   Gunilla Lager

ledamot

   Ingemar Nilsson


   suppl

   Kikki Nordin


     suppl

  Lars-Erik Löfström


      e-post

   info@leufstabygden.seRevisorer:

Ulf Lindberg (ordinarie)

Anders Mårtensson (ordinarie)

Lill Lundgren (Suppleant)

Redaktion-LövstaBygden

Ingemar Nilsson (Ansvarig utgivare)

vakant

Anna Maria Andersson (ansv webbsida)

Valberedning

Gert-Ove Hallberg
Lars Nyström

Gertrud Andersson

Gruppledare - övriga verksamheter:

Kultur: Göran Nilsson

Folkmusik: Lillemor Lindgren

K-Miljö: Gert Ove Hallberg

Smedsbostad: Gertrud Andersson

Skyttverkstaden: Lars Nyström

Hembygdsgården, småskolan: hänskjuts till styrelsen

Badplatsen:    Ingegerd Löfström