Om oss

Lövstabruks Hembygdförening


är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund sedan 1988. Föreningen verkar i Lövstabruk och bygden närmast däromkring. Lövstabruk ligger i Tierps kommun. Lövsta Bygderåds uppgift är att värna om lövstabygdens kultur- och naturhistoriska miljö och att föra detta kulturarv vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att samla kunskap om och dokumentera föremål och handlingar som berör utvecklingen från forntid till nutid och att bevara denna kunskap för framtiden.


Styrelse (2023)

ordförande

 Ingemar Nilsson

e-post se nedan

  sekreterare

Elisabeth Mårtensson  kassör

   Claes Rudberg

ledamot

   Anne-Sofie Lindberg

ledamot

   Elisabeth Mårtensson

ledamot

   Gunilla Lager


suppl

    Kikki Nordin


  suppl

    Lars-Erik Löfström


 


  adj ledamot

    Lars Olof Krohn

 adj ledamot

 Leif Krohn


 adj ledamot

 Anna Maria Andersson


Revisorer:

Ulf Lindberg (ordinarie)

Anders Mårtensson (ordinarie)

Björn Skeppsröm (Suppleant)

Lars Nyström (Suppleant)

Redaktion-LövstaBygden

Ingemar Nilsson (Ansvarig utgivare)

Lars Olof Krohn

Lars Gösta Hellberg

Helena Wiik Eriksson

Anna Maria Andersson (ansv webbsida)

Valberedning

Gert-Ove Hallberg
Lars Nyström

Agneta Pettersson

Gertrud Andersson

Gruppledare - övriga verksamheter:

Kultur: Göran Nilsson

Folkmusik: Lillemor Lindgren

K-Miljö: Gert Ove Hallberg

Smedsbostad: Gertrud Andersson

Skyttverkstaden: Leif Krohn

Hembygdsgården, småskolan: hänskjuts till styrelsen

Badplatsen:  Ingegerd Löfström