Om oss

SPONSORER

Lövsta Bygderåd


är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund sedan 1988. Föreningen verkar i Lövstabruk och bygden närmast däromkring. Lövstabruk ligger i Tierps kommun. Lövsta Bygderåds uppgift är att värna om lövstabygdens kultur- och naturhistoriska miljö och att föra detta kulturarv vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att samla kunskap om och dokumentera föremål och handlingar som berör utvecklingen från forntid till nutid och att bevara denna kunskap för framtiden.

Med Leufsta Bruksarkiv, som Bygderådet ansvarar för, vill föreningen främja lokalhistorisk forskning, dels genom att göra arkiven tillgängliga i en miljö med anknytning till materialet, dels genom att hjälpa forskare med de kunskaper som föreningens medlemmar har.

Styrelse

ordförande

Lars Olof Krohn

0294-310 73

070-216-24-65

vice ordf

Ingemar Nilsson


adj sekr

Helena Eriksson Wiik


kassör

Claes Rudberg

070-749 13 23

ledamot

Lars-Gösta Hellberg

0294-101 90

070-355 79 54

ledamot

Lillemor Lindgren


ledamot

  Ann Sofie Lindberg


  ledamot

  Kikki Nordin


  suppl.

  Gabor Harrer


  suppl.

  Gertrud Andersson

073-338 46 33

  suppl.

  Ann-Kristne Svärd

070-534 20 52

  suppl.

Ingegerd Lövström


  suppl.

Göran Nilsson


suppl.

Vakant

Revisorer:


Ulf Lindberg (ordinarie)

Anders Mårtensson (ordinarie)

Björn Skeppsröm (Suppleant)

Lars Nyström (Suppleant)

Redaktion för LövstaBygden


Lars Olof Krohn (Ansvarig utgivare)

Lars Gösta Hellberg

Helena Wiik Eriksson

Ingemar Nilsson
Anna Maria Andersson (ansv webbsida)

Gruppledare - övriga verksamheter:


Kultur:Göran Nilsson

Folkmusik: Lillemor Lindgren

K-Miljö: Gert Ove Hallberg

Smedsbostad: Gertrud Andersson

Skyttverkstaden: Leif Krohn

Arkiv: Lars-Gösta Hellberg

Redaktion:Lars-Olof Krohn

Valberedning


Gert-Ove Hallberg
Björn Olsson
Lars Nyström

Arkivgrupp:


Lars-Gösta Hellberg (sammankallande)

Inger Ljung (anställd)

Helena Eriksson-Wik (anställd)

Claes Rudberg

Lars Olof Krohn

Ingmar Fröjd

Göran Rydén

Erik Broström

Årsavgift 200 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934