Länkarkiv

Verksamhetsansvariga

Stiftelsen Leufsta har till ändamål
att verka för bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Lövstabruk
att i möjligaste mån hålla mark, byggnader och inventarier tillgängliga för allmänheten
att verka för utveckling av sysselsättning och service i Lövstabruk samt
att främja forskning och därmed sammanhängande verksamhet med anknytning till material i Lövstabruk.

SFV ska förvalta sina kulturfastigheter på ett föredömligt och inspirerande sätt. Vår strävan är att allmänhet och hyresgäster ska känna delaktighet i vår verksamhet och att de även i framtiden ska kunna uppleva fastigheternas kulturhistoriska värden.


Sova äta och boLövstabruks Värdshus 

Lagar traditionell Svensk mat i vacker 1700-tals miljö och erbjuder en traditionell meny tillagad med omsorg.

Har 20 rum och 40 bäddar i två byggnader som ligger 100 och 500 meter från värdshuset.Andra aktuella länkar