Verksamhetsansvariga

Har till ändamål
att verka för bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Lövstabruk
att i möjligaste mån hålla mark, byggnader och inventarier tillgängliga för allmänheten
att verka för utveckling av sysselsättning och service i Lövstabruk samt
att främja forskning och därmed sammanhängande verksamhet med anknytning till material i Lövstabruk.

SFV ska förvalta sina kulturfastigheter på ett föredömligt och inspirerande sätt. Vår strävan är att allmänhet och hyresgäster ska känna delaktighet i vår verksamhet och att de även i framtiden ska kunna uppleva fastigheternas kulturhistoriska värden.


Sova äta och bo

God mat serveras på 

Lövstabruks Värdshus

                     Meny


Årsavgift 100 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

SPONSORER