Har hänt

Berättarkafé i Smedsbostaden 22 oktober.


Denna gråmulna oktoberdag var vi ett tiotal, som samlades i Smedsstugan för att lyssna på Lotta Hall. Lotta är ordförande i Valö-Forsmarks Hembygdsförening sedan åtta år.
Det blev ett mycket trevligt och givande samtalskafé. Lotta berättade, och många frågor ställdes om hur de arbetar i sin Hembygdsförening, som firade 75 år i slutet av september.
Valö-Forsmarks Hembygdsförening täcker ett geografiskt stort område från Forsmark mot Östhammar och hela Valö socken.

Föreningen har sin naturliga samlingsplats i Vigelsboäng. Där finns flera byggnader, varav en del är ditflyttade från andra delar av trakten.

Lotta berättade om de aktiviteter i föreningen, som är återkommande varje år. Den riktigt stora kraftsamlingen är den årligen återkommande Spelmansstämman som arrangeras första söndagen i augusti.

Det var mycket intressant att höra att en förening som funnits i så många år fortfarande är livskraftig.
Text och foto: Anna Maria Andersson

Promenad till den nyrustade kolmilan

Nu är kolmilan upprustad och välkomnar till besök!

Tag en promenad, när naturen är som allra vackrast. Körvel, hägg, förgätmigej mm står i blom och lindalléns skira grönska bredvid blommande kastanj.

Bilder från rustningen.

Foto Lotta Lund, Strömsberg     VISA

Vi hade musikkafe i Smedsbostaden 10 sept.


Ca 15 st gäster kom till Stugan och lyssnade på Göran Nilsson och spelmännen som underhöll oss.
En mycket njutbar eftermiddag!

Foto: A.M. Andersson 23 06 12

Badet har varit öppet som vanligt i sommar

Under perioden 25/6 tom 20/8 var Smedsbostaden  öppen torsdagar och söndagar kl 13.00-16.00.

Dessutom hade vi öppet vissa lördagar.

Turistinformationen var då meddelad och Smedsgubben stog ute på trottoaren.

Sommaröppet i Smedsbostaden

Snickeriet var öppet söndagar under perioden

2 juli-13 augusti 

kl 13.00-15.00

Sommaröppet i
Gottfrid Skytts Snickeri

Loppis på arkivet

Lördag-söndag 1-2 juli ordnade vi loppis på Lövstabruks Arkivet.

Ganska mycket av det som  blivit kvar, hylllor, möbler mm såldes.

Loppisen var välbesökt!

Spelmansstämma i Lövstabruk vid stora Magasinet

Midsommarfirande vid Iskällarbacken 23 juni 2023

Stort tack till er som fixar -

främst Jean och Sven - till stor glädje för alla.

Lövstabygdens spelmän underhöll med traditionell musik som tidigare år.

Lövstabruks Hembygdsförening

På extra föreningsmöten den 13 maj beslöts att Lövsta Bygderåd och Lövstabruks Bygdegårdsförening ska slås samman till en gemensam förening, med

namnet Lövstabruks Hembygdsförening.


Lövstabruks Bygdegårdsförening och Lövsta Bygderåd höll gemensam

FÖRENINGSSTÄMMA

om bildande av Lövstabruks Hembygdsförening.

Mötet hölls tisdagen den 6 juni, kl 10.00 i Skolan i Lövstabruk.

Ny styrelse valdes. Förslag till nya stadgar/verksamhet beslutades.

Ca 25 medlemmar från Bygdegårds-föreningen och Bygderådet närvarade.

OBS!!  EXTRA FÖRENINGSMÖTEN


Lövsta Bygdegårdsförening och Lövsta Bygderåd välkomnade sina medlemmar till extra föreningsmöten lördagen den 13 maj för beslut
om sammanslagning av föreningarna och stadgeändringar.

Lövsta Bygdegårdsförening kl 13

Lövsta Bygderåd kl 15

Båda mötena hölls i Skolans lokaler

Västra gatan 30, Lövstabruk

VI HADE ÖPPET:
Långfred 7 april 13-16

Påskdagen 9 april 13-16

VI HADE ÖPPET:
Påskafton 8 april 13-15

Påskdagen 9 april 13-15

Arkivet flyttar

Påsk i Gottfrid Skytts Snickeri

Påsk i Smedsbostaden

Foto: A.M. Andersson april 2023


VÅREN 1823

Årstafruns värld

Vid berättarkaféet i Smedsbostaden söndagen den 26 mars var vi 

9 stycken intresserade kvinnor, som lyssnade på "Skogsbo Göran" som läste ur och kåserade kring Märta Helena Reenstiernas dagböcker.


Mycket spännande att höra om denna fantastiska kvinna, som skrev utförlig dagbok om vad som skedde på Årsta. Märta Helena var då en av mycket få kvinnor, som skrev dagbok.

Vi fick en mycket intressant eftermiddag!

Söndagen den 19 mars 2023 kl 14.00 genomförde Lövsta Bygderåd sitt årsmöte.  

22 st medlemmar närvarade vid mötet.

Till ordförande för årsmötet valdes Ingemar Nilsson och till sekreterare Elisabeth Mårtensson.

Ingemar valdes även till ordförande för Bygderådet

under det kommande året.

Länk till Verksamhetsberättelse
Länk till Årsmötesprotokoll

Lövsta Bygderåd önskar alla 

          Ett Gott Nytt År 2023

Det bjöds på härlig musik i Smedsstugan denna

söndagseftermiddag.

Ett 15-tal åhörare hade kommit för att lyssna på våra duktiga spelmän.