Har hänt

Musikkafé i Smedsbostaden den 4 maj

Vi var 12 stycken åhörare i Stugan då vi gästades av Lövstabruks organist Lukas Arvidsson. Lukas som också är riksspelman på träskofiol underhöll oss på fiol och träskofiol. Lukas är uppväxt i Skåne och berättade för oss om skånska folkmusik-traditioner.

Vi fick en mycket trevlig kväll, där vi bl a fick upptäcka, en för de flesta av oss ny bekantskap - träskofiolen.

Påsköppet i Smedsbostaden 

Nästan 60 st besökare kom till Stugan då den var öppen under Långfredagen och Annandag Påsk.

Lövsta Bygderåds Årsmöte 
hölls söndagen den 20 mars 2022, kl 14.00 i
Smedsbostaden Stora gatan 45, Lövstabruk.

Ca 20 st medlemmar deltog.

Sittande ordförande har avsagt sig sysslan och dessvärre saknas en efterträdare i dagsläget. Uppdrogs åt styrelsen att arbeta med detta.

                   Länk till Verksamhetsberättelse
                   Länk till Årsmötesprotokoll

Berättarkafé i Smedsbostaden
söndag den 13 mars kl 14.00.  

Äntligen kunde vi samlas till berättarkafé i Stugan!
Vi var 14 st samlade när Skogsbo-Göran med inlevelse berättade om familjen Hallbergs öden och äventyr. 


Foto: A M Andersson 2022 

BYGDERÅDETS

Planeringsmöte 2022.  

Bygderådets planeringsmöte hölls, drygt

en månad försenat p gr a pandemin, 
tisdag den 22 februari kl 10.00 på Arkivet.

Större delen av styrelsen samt ansvariga

för  de olika sektionerna närvarade.

Bygderådets ekonomi samt planerade

aktiviteter/göromål under året diskuterades enligt utsänd agenda

Årsavgift 200 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut en till två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

Samarbetspartner