2023. Invign Lövsta arkivet vid Riksarkivet Uppsala

Från invigningen av Lövsta bruksarkiv vid Riksarkivet i Uppsala
den 29 nov 2023.


Från Lövstabruks Hembygdsförening (tidigare Lövsta Bygderåd) närvarade Claes Rudberg och Ingemar Nilsson. Claes berättade om Lövstabruks bygdearkiv, som funnits i förvaltarbostaden i Lövstabruk sedan 2006. Lövsta Bygderåd förvaltade och hade ansvar för arkivet, som stod öppet för intresserade släktforskare att besöka.

Bland många närvarande vid invigningen fanns Louis de Geer, vars familj länge ägde Lövstabruk. Han framförde sin stora tacksamhet och lovordade det mycket stora arbete som Bygderådet lagt ner vid arkivet.

Läs mer i artiklarna från Upsala Nya Tidning och Nättidningen Svensk Historia.

Klicka för större bilder!