Arkivflytt 2023

Ca 1000 kartonger med arkiv material har packats. Det mesta flyttas till Landsarkivet i Uppsala.

Claes Rudberg öppnar dörren och hälsar välkommen till Bygderådets nya lokal i Gamla Skolan.

Även ett hus ingår i flytten, men inte till Uppsala! Karl-Bertil Holmstedts fina kopia på Storhuset i Långbron.

Där finns t o m skolbänkar kvar sedan den gamla skoltiden