Hantverkshuset 2021

Foto: A M Andersson 2021

DSC04324.skylt
DSC04326.sm
DSC04327.sm
DSC04332.sm
DSC04334.sm
DSC04329.sm
DSC04335.sm
DSC04333.sm
DSC04338.sm

Årsavgift 200 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

Samarbetspartner