Övriga bruket 2021

Foto: A M Andersson 2021

DSC04304.sm
DSC04305.sm
DSC04306.sm
DSC04312.sm
DSC04341.sm
DSC04346.sm
DSC04344.sm
DSC04349.sm

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

Samarbetspartner

Årsavgift 200 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.