Majbilder
 Snöby
Snöby
 Narcisser
Narcisser
 Barnens bruk
Barnens bruk
Mot Herrgården
Mot Herrgården
Kabbeleka o Vitsippa
Kabbeleka o Vitsippa
Stubbe
Stubbe
Narciss
Narciss
Vårärt
Vårärt
Orangeriet
Orangeriet
Påskliljor
Påskliljor
Nu grönskar bokarna
Nu grönskar bokarna
Björk
Björk
Hägg
Hägg
Grönska mot muren
Grönska mot muren
 Nästa dag kom vintern tillbaka
Nästa dag kom vintern tillbaka