Bilder Skyttverkstan
Maskinsalen
Maskinsalen
 Planhyvel
Planhyvel
 Stämmaskin
Stämmaskin
Långhålsborr
Långhålsborr
Bandsåg
Bandsåg
Limknäktar
Limknäktar
Fanerpress tillv av Skytt
Fanerpress tillv av Skytt
Snedtyg för att gänga
Snedtyg för att gänga
Tvingar
Tvingar
Detalj av hyvelbänk
Detalj av hyvelbänk
Spänningssågar
Spänningssågar
Interiör från bänkverkstaden
Interiör från bänkverkstaden

Årsavgift 200 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

SPONSORER